Atspaudas

„Ewopharma AG“
Vordergasse 43
8200 Šafhauzenas
Šveicarija

Tel. +41 (0)52 633 09 99 
el. paštas info@remove-this.ewopharma.com


Ši interneto svetainė priklauso įmonei „Ewopharma AG“, įsikūrusiai Šafhauzene, Šveicarijoje, veikiančioje pagal Šveicarijos įstatymus, įmonės registracijos numeris Šafhauzeno komerciniame registre CH-290.3.002.022-6. 


AUTORIŲ TEISĖS 
Šiuose tinklalapiuose pateikiamam turiniui ir kūriniams taikomi Šveicarijos autorių teisių įstatymai. Norint kopijuoti, apdoroti, platinti ar kitaip naudoti šią medžiagą komerciniais tikslais, kurių neaprėpia autorių teisių įstatymas, būtina gauti išankstinį atitinkamo autoriaus arba kūrėjo raštišką sutikimą.


ATSAKOMYBĖ DĖL TURINIO 


Darome viską, kad mūsų interneto svetainėje būtų pateikiama naujausia informacija, bet neprisiimame jokios atsakomybės už jos turinį. Įstatymais numatyta atsakomybė tik už mūsų pačių, kaip paslaugų teikėjo, turinį šiuose tinklalapiuose. Neįsipareigojame kontroliuoti informacijos, kurią mūsų interneto svetainėje pateikia arba laiko trečiosios šalys. Tačiau paaiškėjus, kad turinys pažeidžia įstatymą, nedelsdami jį pašalinsime. Tokiu atveju prisiimame atsakomybę nuo tos akimirkos, kai sužinome apie atitinkamą pažeidimą.


ATSAKOMYBĖ UŽ NUORODAS 


Mūsų interneto svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių interneto svetaines. Mes neturime jokios įtakos informacijai, esančiai šiose interneto svetainėse, ir negarantuojame jos teisingumo. Už trečiųjų šalių interneto svetainių turinį atsakingi patys jų savininkai / tiekėjai.