Privatumo pranešimas

1.1 KAS MES ESAME

Esame UAB „Ewopharma“, „Ewopharma Group“ nariai. Mūsų adresas yra Upės g. 21-1, Vilnius LT-08128, Lietuva. Būdama Jūsų Asmens duomenų valdytoja, jei nenurodyta kitaip, UAB „Ewopharma“ užtikrina Jūsų duomenų apsaugą. „Ewopharma Group“ būstinė yra Šafhausene, Šveicarijoje.

Mūsų kontaktiniai duomenys yra tokie:

El. pašto adresas: gdpr@ewopharma.lt

Tel. nr.: +370 5248 7350

Grupės DAP: dataprivacy@remove-this.ewopharma.com

MŪSŲ RENKAMI IR NAUDOJAMI DUOMENYS

1

Jūsų pateikiama informacija

Mes renkame asmens duomenis, kuriuos pasirenkate pateikti, įskaitant registracijas, paraiškas, apklausas, užklausas ir pirkimus. Šie duomenys gali apimti Jūsų vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (adresą/el. pašto adresą/telefono numerį), sveikatos (įskaitant informaciją apie duomenis apie nepageidaujamą reakciją į vaistą), draudimo ir finansinę informaciją, pateiktą reklaminių pasiūlymų ar pacientų pagalbos programų metu. Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai taip pat gali dalintis informacija apie savo specializaciją ir priklausymą organizacijoms.

2

Automatiškai mūsų renkama informacija

Mes ir trečiosios šalys  (mūsų paslaugų teikėjai) automatiškai renkame informaciją, kai naudojatės mūsų svetaine, įskaitant Jūsų naršyklės tipą, operacinę sistemą, peržiūrėtus tinklalapius, spustelėtas nuorodas, IP adresą, apsilankymo trukmę ir nukreipiantį URL, atvedusį Jus į mūsų svetainę. Mūsų trečiosios šalys gali naudoti šias technologijas duomenims apie Jūsų veiklą internete rinkti. Daugiau informacijos rasite skyriuose „Slapukai“ ir „Trečiųjų šalių interneto svetainės“.

3

Mūsų iš kitų šaltinių renkama informacija

Kartais galime papildyti Jūsų asmens duomenis, jungdami juos su informacija iš išorinių šaltinių, tokių kaip viešosios duomenų bazės, socialinės žiniasklaidos platformos ir kt. trečiosios šalys. Tai leidžia mums patikrinti kontaktinę ar finansinę informaciją, patvirtinti sveikatos priežiūros specialisto licenciją arba gauti įžvalgų apie Jūsų pomėgius, lyginant demografinę informaciją su Jūsų pateiktais duomenimis.

 

1.2 KODĖL RENKAME JŪSŲ DUOMENIS IR KOKIU TEISĖTU PAGRINDU

Toliau pateikiamas nebaigtinis Jūsų duomenų rinkimo arba tvarkymo tikslų sąrašas. Jūsų duomenys renkami arba tvarkomi:

1

siekiant atsakyti į Jūsų užklausas;

2siekiant sudaryti galimybę naudotis interneto svetaine ir pagerinti Jūsų patirtį joje;

3

siekiant pagerinti mūsų paslaugų lygį ir komunikacijos turinį;

4

siekiant suteikti Jums patarimų, naudingos informacijos, pristatyti produktų naujienas ir atnaujinimus;

5

siekiant pranešti apie naujus produktus ir paslaugas arba sužinoti Jūsų nuomonę;

6

siekiant apsvarstyti Jūsų darbo paraišką;

7

mūsų pačių administraciniais ir kokybės užtikrinimo tikslais; ir

8

kitais tikslais, kurie gali būti išsamiai aprašyti šioje svetainėje, įskaitant mums taikomų teisinių prievolių vykdymą.

Tvarkyti Jūsų asmens duomenis galime remdamiesi:

• Teisėtais interesais. Tokiu atveju atliksime teisėto intereso balanso testą. Remsimės teisėtu interesu siekdami su Jumis susisiekti, jei nebus praktiška iš pradžių gauti Jūsų sutikimą. Juo taip pat bus remiamasi mūsų svetainei valdyti. Teisėtu interesu taip pat galime remtis tvarkydami Jūsų duomenis ir kitais tikslais, tačiau apie kiekvieną konkretų atvejį Jūs būsite informuoti.

• Sutikimu. Tokiu atveju, laikydamiesi galiojančių įstatymų, gausime Jūsų sutikimą per iššokantįjį langą interneto svetainėje, skaitmeninį dokumentą arba popierinę kopiją. Savo duotą sutikimą galite bet kada atšaukti susisiekę su mumis, pvz. naudodamiesi 1.1 punkte nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

• Būtinybe vykdyti sutartį. Tokiu atveju būsime su Jumis sudarę suderintą sutartį ir atitinkamas duomenų tvarkymo pagrindas kils iš šios sutarties.

• Mums taikoma teisine prievole. Šiuo atveju asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra mums taikomų teisinių prievolių vykdymas, įskaitant tas, kurios kyla iš apskaitos, mokesčių įstatymų ir teisės aktų dėl farmakologinio budrumo.

1.4 TARPTAUTINIS DUOMENŲ PERDAVIMAS IR ATSKLEIDIMAS

Yra atvejų, kai UAB „Ewopharma“ privalės perduoti Jūsų Asmens duomenis į šalį, kurioje galioja kitoks Asmens duomenų apsaugos lygis nei Jūsų šalyje. Tokiu atveju UAB „Ewopharma“ imsis atitinkamų priemonių, kad užtikrintų tinkamą duomenų apsaugą pagal galiojančius duomenų apsaugos įstatymus. Nepaisant to, UAB „Ewopharma“ tvarkys Jūsų Asmens duomenis vadovaudamasi šiuo privatumo pranešimu, nepriklausomai nuo to, kur Jūsų Asmens duomenys yra saugomi/prieinami.

Sprendimai dėl tinkamumo yra Europos Komisijos sprendimai, kurie nurodo panašų apsaugos lygį. Visą sprendimų sąrašą galima rasti adresu https://commission.europa.eu/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en. Jei nėra priimto sprendimo dėl tinkamumo, mes įdiegsime tinkamas apsaugos priemones, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis bei laikytumės taikomų teisės aktų, pvz., ES Bendrojo Duomenų Apsaugos Reglamento. Šios priemonės taip pat gali apimti standartines sutarčių sąlygas. Jei norėtumėte gauti atitinkamą kopiją, parašykite mums el. paštu 1.1. punkte nurodytais kontaktais.

Be to, vadovaudamiesi aukščiau nurodytais tikslais, mes galime atskleisti asmens duomenis šių kategorijų gavėjams, esantiems Europos ekonominėje erdvėje arba už jos ribų:

Perdavimas tarp įmonių: Vykdydami verslo operacijas, galime atlikti duomenų perdavimą tarp įmonių mūsų įmonių grupėje.

Paslaugų teikėjai: Galime perduoti duomenis trečiųjų šalių paslaugų teikėjams, padedantiems mums vykdyti verslą. Šios trečiosios šalys galės naudoti tik tuos asmens duomenis, kurie yra būtini jų funkcijoms atlikti. Tai apima, pvz., IT paslaugų teikėjus, klientų aptarnavimo paslaugų teikėjus ir darbo užmokesčio apskaitos operatorius.

Teisinės prievolės: Taip pat galime atskleisti informaciją, kurios teisiškai reikalaujama pagal farmakologinio budrumo įstatymus arba siekiant įvykdyti teismo nurodymą ar vyriausybės prašymą.

Apibendrinti duomenys: Mes taip pat galime atskleisti tapatybės neidentifikuojančius duomenis trečiosioms šalims bet kokiu pagal galiojančius įstatymus leidžiamu tikslu.

1.5JŪSŲ TEISĖS

Atsižvelgiant į taikomų įstatymų apribojimus, Jūs turite šias teises, susijusias su Jūsų asmens duomenimis.

Jūs turite teisę bet kada atnaujinti (ir ištaisyti) savo Asmens duomenis ir nuostatas.

Jūs turite teisę susipažinti su savo asmens duomenimis, pateikti prašymą gauti bet kokių savo Asmens duomenų kopiją ir teisę į duomenų perkeliamumą.

Jūs turite teisę pateikti prašymą, kad Jūsų Asmens duomenys būtų ištrinti iš mūsų sistemos.

Jei Jūsų Asmens duomenys saugomi sutikimo pagrindu, galite atšaukti savo sutikimą parašydami sutikimo formoje nurodytam kontaktiniam asmeniui el. paštu arba susisiekus su mumis 1.1 punkte nurodytais kontaktais. Atkreipiame dėmesį, kad sutikimo atšaukimas neturi įtakos asmens duomenų tvarkymo, pagrįsto sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui.

Tam tikrais atvejais turite teisę pateikti prašymą apriboti tvarkymą arba visiškai nesutikti su duomenų tvarkymu. Galimybė tai padaryti nagrinėjama kiekvienu konkrečiu atveju. Jei reikia pagalbos susisiekti su tinkamu subjektu ar asmeniu, rašykite el. paštu dataprivacy@remove-this.ewopharma.com.

Atkreipiame dėmesį, kad kai kurias šių teisių riboja taikomi duomenų apsaugos įstatymai ir mes turime teisę rinkti, tvarkyti bei saugoti Jūsų Asmens duomenis vykdydami savo teisinius įsipareigojimus (pavyzdžiui, duomenys apie nepageidaujamą reakciją į vaistą). Galime pareikalauti, kad pateiktumėte papildomos informacijos, reikalingos Jūsų tapatybei patvirtinti, prieš įvykdydami bet kokį Jūsų prašymą.

1.6 DUOMENŲ SAUGOJIMO LAIKOTARPIS

Jūsų Asmens duomenis saugosime tol, kol jie bus reikalingi numatytiems tikslams įvykdyti, kaip nurodyta šiame Privatumo pranešime. Mūsų duomenų saugojimo laikotarpiai yra paremti (i) mūsų nuolatiniais santykiais su Jumis ir svetainės naudojimu; (ii) teisiniais įsipareigojimais; arba (iii) aplinkybėmis, susijusiomis su mūsų teisine padėtimi, pvz., svetainių naudojimo sąlygų vykdymu (jei taikoma), ieškinio senaties termino laikymusi arba bylinėjimosi ar institucijų tyrimų valdymu; (iv) mūsų vidaus politika.

1.7ASMENS DUOMENŲ NEPATEIKIMO PASEKMĖS

UAB „Ewopharma“ neprašo iš Jūsų jokių Asmens duomenų, kurie, jos nuomone, nėra absoliučiai būtini. Todėl, jei atsisakysite pateikti duomenis, mes negalėsime su Jumis bendrauti. Ši aplinkybė sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju.

1.8 ​​​​​​​SAUGUMAS

Mes imamės pagrįstų veiksmų, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis, ir naudojame fizines ir (arba) elektronines saugumo priemones, atitinkančias Asmens duomenų jautrumą.

Nors imamės saugumo priemonių, negalime garantuoti jokios el. paštu ar internetu pateikiamos informacijos saugumo. Asmens duomenų pateikimas naudojant tokius tinklus atliekamas Jūsų pačių rizika, nes joks duomenų perdavimas internetu nėra 100 % saugus ar apsaugotas nuo klaidų. Turėtumėte atsakingai nuspręsti, kokią informaciją siųsite mums el. paštu arba skelbsite mūsų interneto svetainėse.

1.9 ​​​​​​​TREČIŲJŲ ŠALIŲ INTERNETO SVETAINĖS

Naudodami mūsų interneto svetainę galite pasirinkti pasiekti tam tikras trečiųjų šalių svetaines ir paslaugas. „Ewopharma“ nėra atsakinga už kitų interneto svetainių privatumo politiką ar praktiką. Norėdami gauti daugiau informacijos apie trečiųjų šalių taikomą privatumo politiką, turėtumėte peržiūrėti jų svetaines.

Pavyzdžiui, turime „Facebook“ puslapį, susijusį su kai kuriais mūsų produktais. Kai dalinsitės informacija su „Facebook“, ji bus tvarkoma taikant jų privatumo politiką. Be to, socialinės žiniasklaidos platforma taip pat gali dalintis informacija su mumis ir savo puslapiuose rodyti informaciją apie Jūsų apsilankymą jų svetainėje. Savo privatumo nustatymus galite keisti naudodami „Facebook“.

1.10 SLAPUKAI

Slapukai yra maži tekstiniai failai, kuriuos Jūsų kompiuteryje palieka interneto svetainės, kuriose lankotės. Jie plačiai naudojami siekiant, kad svetainės tinkamai veiktų arba veiktų efektyviau, taip pat teikti informaciją svetainių savininkams. Mes savo svetainėje naudojame slapukus gavę Jūsų sutikimą, išskyrus svarbiausius slapukus, būtinus pagrindiniam funkcionalumui užtikrinti, kaip reikalaujama pagal galiojančius įstatymus.

Kaip pakeisti slapukų nustatymus?

Dauguma interneto naršyklių suteikia galimybę valdyti daugumą slapukų, naudojant naršyklės nustatymus. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus, įskaitant tai, kaip peržiūrėti, kokie slapukai buvo įrašyti, ir kaip juos valdyti bei ištrinti, apsilankykite svetainėje Apie slapukus.

Mūsų svetainė taip pat naudoja „Google Analytics“. Norėdami atsisakyti „Google Analytics“ stebėjimo, ieškokite naršyklės įskiepio „Google Analytics Opt-Out Browser Add-on“ ir vadovaukitės instrukcijomis.

Daugiau informacijos rasite slapukų politikoje, kurią galėsite pasiekti iš slapukų informacinio skydelio.

1.11 ​​​​​​​TEISĖ PATEIKTI SKUNDĄ

Jei manote, kad į Jūsų teises nebuvo deramai atsižvelgta, turite teisę pateikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai.

Išsamią informaciją apie Jūsų vietinę duomenų apsaugos instituciją galite rasti čia: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_lt.

1.12 ​​​​​​​​​​​​​​MŪSŲ PRIVATUMO PRANEŠIMO ATNAUJINIMAI

Pastaba: šis privatumo pranešimas yra periodiškai peržiūrimas ir prireikus gali būti atnaujintas, kad atitiktų taikomus duomenų apsaugos įstatymus. Naujausią šio pranešimo versiją rasite mūsų svetainėje www.ewopharma.lt.